СТЕНОГРАФСКЕ БЕЛЕШКЕ О РАДУ ВАНРЕДНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Аутор: Народна скупштина Датум издавања: 1889